A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CUNG CẤP THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TRONG TUẦN (từ ngày 27/6 đến ngày 4/7/2022)

Nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền ở cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp một số thông tin trong tuần để các đồng chí tham khảo, trong quá trình chỉ đạo, định hướng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn:

1. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022 chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo đối với mảng công tác quan trọng này, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận… gần nhất nhất là Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc.

2. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm (29/6/1902-29/6/2022)

Đồng chí Châu Văn Liêm sinh ngày 29/6/1902 tại làng Thới Thạnh, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ cũ (nay là xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Từ nhỏ, đồng chí đã được học chữ Hán, lớn lên học tại trường Sư phạm hậu bổ Sài Gòn. Đây cũng là lúc đồng chí được tiếp xúc với nhiều sách báo tiến bộ và những người yêu nước, trong đó có báo Tiếng Chuông Rè và nhà trí thức yêu nước Nguyễn An Ninh. Đồng chí Châu Văn Liêm đã sớm tham gia nhiều phong trào cách mạng ở Sài Gòn và Long Xuyên. Năm 1928, đồng chí được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long Xuyên. Năm 1929, đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Kỳ bộ Nam kỳ và tham gia thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Năm 1930, đồng chí dự hội nghị hợp nhất ba Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hương Cảng, Trung Quốc. Sau hội nghị này, đồng chí thống nhất các tổ chức Cộng sản từ Khánh Hòa đến Cà Mau và được giao nhiệm vụ Bí thư Liên Tỉnh ủy Gia Định- Chợ Lớn. Đồng chí đã chọn Đức Hòa, tỉnh Long An, làm địa bàn xây dựng cơ sở và gây dựng phong trào cách mạng. Ngày 4/6/1930, đồng chí Châu Văn Liêm trực tiếp lãnh đạo cuộc biểu tình của hàng ngàn nông dân ở Đức Hòa, Long An. Tại đây, đồng chí đã hy sinh trong lúc đấu tranh trực diện với kẻ thù. 

Từ một nhà giáo yêu nước, nhà giáo cách mạng, rồi tham gia thành lập Đảng, trở thành một trong những đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên, giữ nhiều trọng trách to lớn trong buổi đầu xây dựng tổ chức Đảng, đồng chí Châu Văn Liêm thể hiện sự can đảm, không sợ hy sinh, hòa cùng phong trào đấu tranh của quần chúng để lãnh đạo quần chúng, đấu tranh trực diện với kẻ thù, để lại tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường cho muôn đời sau.

3. Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7

Bảo hiểm y tế là chính sách đảm bảo an sinh xã hội, với việc hình thành quỹ bảo hiểm y tế độc lập với ngân sách nhà nước do người tham gia bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động, quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng, đồng thời từ các nguồn hỗ trợ khác đã tạo ra nguồn tài chính quan trọng, ổn định để đảm bảo công tác khám chữa bệnh y tế, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Bảo hiểm y tế mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Chính vì tầm quan trọng của bảo hiểm y tế mang lại mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTG, ngày 16/6/2009  chọn ngày 01 tháng 7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, vì an sinh đất nước.

4. Kỷ niệm 46 năm ngày nước ta đổi quốc hiệu từ Việt Nam Dân chủ cộng hòa thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/7/1976-02/7/2022)

Ngày 02/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân vừa chống thù trong, giặc ngoài, vừa xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền Nhân dân; lãnh đạo cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vào ngày 06/01/1946, xây dựng Hiến pháp dân chủ đầu tiên (năm 1946).

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta trải qua gần 21 năm, là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và nhiều thách thức, ác liệt với nhiều giai đoạn đối phó với các kế hoạch, chiến lược khác nhau của đế quốc Mỹ.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là dấu mốc vĩ đại của quân và dân ta, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của Nhân dân Việt Nam, non sông quy về một mối. Ngày 02/7/1976, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa quyết định đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hiệu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định nhà nước Việt Nam có hình thức thể chế là cộng hòa xã hội chủ nghĩa, có chế độ chính trị dân chủ, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Hiến pháp năm 1980, năm 1992 và hiện nay là Hiến pháp năm 2013 tiếp tục ghi nhận Quốc hiệu đó và đã trở thành Quốc hiệu chính thức cả về pháp lý lẫn trên thực tế.

Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

5. Cầu truyền hình “Khát vọng đại dương xanh”

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Khát vọng đại dương xanh” diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28/6/2022 tại 2 đầu cầu Hà Nội và Khánh Hòa (Cảng Quốc tế Cam Ranh); được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia, địa phương và các hạ tầng truyền thông Internet. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, 10 năm Luật Biển Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới (8/6) của Liên hợp quốc, Tuần lễ Biển và Đại dương của Việt Nam; đây cũng là dịp để khẳng định vai trò to lớn của biển và đại dương đối với sự sinh tồn của loài người; khẳng định quyết tâm của Việt Nam về phát triển toàn diện ngành nghề biển đi đôi với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền trên biển…

6. Chuyên trang “Xây dựng chính sách, pháp luật”

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là một trong ba đột phá chiến lược, tạo cơ sở pháp lý, môi trường an toàn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với tinh thần kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, ngay từ khi Chính phủ được kiện toàn (tháng 4/2021), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tập trung cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật một cách trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, liên tục, tổng thể, toàn diện, thực chất, hiệu quả, xứng tầm đột phá chiến lược.

Kịp thời và thiết thực thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 407/QĐ-TTg, ngày 30/3/2022 và văn bản số 301/TTg-PL, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã đưa vào vận hành chuyên trang xaydungchinhsach.chinhphu.vn.

Chuyên trang gồm các mục: Tin tức, chính sách mới, tham vấn chính sách, tọa đàm về chính sách, chính sách và cuộc sống, lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện chính sách, media.

Tại chuyên trang này, các đối tượng chịu tác động, người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn… sẽ được tiếp cận kịp thời, toàn diện, tổng thể về các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật, tham gia vào quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, phản ánh về các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi thực thi chính sách, pháp luật trong thực tiễn, gửi kiến nghị tới các cơ quan chức năng xem xét, trả lời và tiếp thu theo quy định.

7. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Trong tuần Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ tiếp xúc với cử tri tại các huyện, thị xã, thành phố, để báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022 của đất nước, báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại Kỳ họp vừa qua; đồng thời tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi gắm đến Quốc hội.

Theo đó, Kỳ họp thứ 3 là kỳ họp đầu năm 2022, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm đầu tiên thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc lớn, với sự đồng thuận, thống nhất rất cao, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022, mà cả cho giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Tại Kỳ họp đã có 1.484 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 6 phiên thảo luận tổ, 592 lượt thảo luận và 62 lượt tranh luận tại 23 phiên họp toàn thể tại Hội trường, trong đó tại phiên chất vấn có 133 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn, 28 lượt đại biểu tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề quan tâm

Tham dự Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết về các Báo cáo, Chương trình, Kế hoạch, Đề án, dự án, tham gia đầy đủ và phát biểu sôi nổi, chất lượng tại các phiên thảo luận Tổ, hội trường, chất vấn các thành viên Chính phủ những vấn đề nóng về kinh tế, xã hội, kiến nghị các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vùng ĐBSCL và của tỉnh An Giang, đặc biệt đã phát biểu sâu về chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc tuyến Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã tổ chức các buổi họp Đoàn để thảo luận và cho ý kiến những vấn đề Quốc hội yêu cầu. Phối hợp với Đài Truyền hình Quốc hội cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo chí trong tỉnh, kịp thời thông tin về hoạt động của Đoàn tại diễn đàn Quốc hội; Đồng thời ghi nhận ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, những đóng góp về chủ trương, chính sách, pháp luật của cử tri qua kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV./.

PHÒNG TUYÊN TRUYỀN

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 12 : 116